Translate

dimecres, 5 de febrer de 2014

Feng Shui: 5 idees per millorar una empresa Sempre que hi ha un espai sota sostre , per entendre'ns, és possible d’intervenir-hi amb Feng Shui. Quan es parla d’aquesta disciplina mil·lenària crec que, en general, se sol pensar més en vivendes que en cap altra cosa. I el cert és que també pot ajudar, i força, a empreses i comerços.
 
Aquí 5 idees des d’aquest punt de vista:
 
  1. Encarregar un estudi de Feng Shui a un consultor. D’aquest assessorament es desprendran recomanacions com les que segueixen.
  1. Per començar caldrà preparar el terreny per aplicar-hi Feng Shui; o sigui: ordre, neteja i buit. Generalment, en fer el buit se solen experimentar-se desbloquejos.
  1. Després d’analitzar aquest espai tant des del punt de vista de la Forma com de la Brúixola per determinar quines energies s’hi troben i què hi aporten, harmonitzar-los mitjançant canvis relatius a distribució, colors, formes, objectes decoratius, etc. Això permetrà experimentar millores en tots els àmbits (salut, relacions i prosperitat).
  1. Situar les persones que hi treballen en el millor lloc per a elles, tot tenint en compte les característiques tant dels empleats com de l'espai així com mitjançant l’ús de la geobiologia. Pel que fa als treballadors es consideren tant aspectes astrològics com els càrrecs que exerceixen o les tasques que realitzen. Pel que fa a al lloc s’analitzen tant les energies que hi són presents com si es troba lliure o no de geopaties, contaminació electromagnètica, per alta freqüència, etc.
  1. Reactivar l’energia del negoci un cop s’hagin realitzat tots els canvis suggerits en l’informe lliurat pel consultor. Aquest sabrà triar les millors dates per fer-ho i ens explicarà com.
En definitiva, un estudi de Feng Shui tindrà en compte el plànol del local, la seva data de creació, la seva orientació cardinal precisa, etc. així com les característiques de les persones que hi han de ser i haurà de permetre:
 
- Triar els colors, les formes i els complements de decoració que us situaran en aquest espai en les millors condicions possibles.
- Conèixer quins són els llocs i les orientacions més adients per a cadascuna de les persones que hi conviuen.
- Saber si l’espai és sa i prendre mesures en cas que es detecti algun punt no idoni.
- Aprofitar tots els recursos amb què compteu i que potser no coneixeu del tot.
- Superar obstacles.
- Contribuir a l’increment de  la prosperitat del negoci.
- Ajudar al creixement personal i a millorar les relacions entre els individus així com el seu rendiment.


Qui s’anima?

 
 

Més informació sense compromís: fengshui@montsemilian.com


 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada